Over werken in de EerstelijnsZorg Zoetermeer

Eerstelijnszorg is de zorg dichtbij huis. De zorg waar je het eerst naartoe stapt als je vragen of problemen hebt rond ziekte en gezondheid. Maar ook als je bijvoorbeeld in verwachting bent. Eerstelijnszorg krijg je van de huisarts, de apotheek, de thuiszorg, het maatschappelijk werk, de fysio- of oefentherapeut, de consultatiebureau-arts, de verloskundige, de diëtiste en de eerstelijnspsycholoog.

Elke dag zetten de Zoetermeerse eerstelijnszorgverleners zich met hart en ziel in voor de inwoners van Zoetermeer en Benthuizen. Samen werken ze aan de best mogelijke zorg voor de Zoetermeerders. De EerstelijnsZorg Zoetermeer (EZZ) is de organisatie die huisartsen, apothekers en andere eerstelijnszorgverleners ondersteunt. Dat kan ondersteuning zijn op het gebied van samenwerking, onderling of met andere partijen zoals het ziekenhuis of de gemeente. Maar de EerstelijnsZorg Zoetermeer ondersteunt ook op facilitair gebied waaronder automatisering en huisvesting.

Goede zorg en dienstverlening door enthousiaste zorgverleners en medewerkers. Dat is wat de EerstelijnsZorg Zoetermeer met optimale ondersteuning wil bereiken. Daarnaast willen we met elkaar de eerstelijnszorg in Zoetermeer blijven vernieuwen en verbeteren. Dit alles willen we doen met oog voor de kosten: kwaliteit en kosten moeten in balans zijn, zodat we geen onnodig dure zorg leveren.

Hoe is het georganiseerd?

EerstelijnsZorg Zoetermeer is dienstbaar aan de mensen die de zorg verlenen. De eerstelijnszorgverleners hebben een eigen onderneming of ze zijn als zelfstandig professional (praktijkhouder) in dienst bij EerstelijnsZorg Zoetermeer. Voor de ondersteuning maakt dit geen verschil: alle zorgprofessionals voeren zelfstandig hun praktijk en kunnen dezelfde ondersteuning krijgen. Dit betekent ook dat elke zorgprofessional in Zoetermeer zelf bepaalt welke ondersteuning hij of zij wil van EerstelijnsZorg Zoetermeer.

EerstelijnsZorg Zoetermeer is de werkgever van veel praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die in de huisartsenpraktijken werken. Bovendien beheert EerstelijnsZorg Zoetermeer de huisartsenpost Zoetermeer en de dienstapotheek. Deze zijn allebei gevestigd in het Centrum acute zorg bij het Hagaziekenhuis Zoetermeer. Daarnaast beheert EerstelijnsZorg Zoetermeer een aantal huisartsenpraktijken, apotheken en fysio- en oefentherapiepraktijken.

In totaal zijn er zo’n 360 mensen in dienst bij EerstelijnsZorg Zoetermeer. De meesten daarvan werken als zorgverlener of zorgondersteuner in een van de gezondheidscentra of groepspraktijken. Alle ondersteunende afdelingen zijn gevestigd op het centraal bureau.

Wil je meer weten over EerstelijnsZorg Zoetermeer en de organisatie van de eerstelijnszorg in Zoetermeer, bekijk dan ons jaarverslag (pdf).

Organigram werkenbij EZZ
Organigram EZZ

Gezondheidscentra

Er zijn verspreid over Zoetermeer elf gezondheidscentra en vier groepspraktijken van huisartsen. Voor elke inwoner is er daarmee een huisarts dichtbij huis.

In de grote gezondheidscentra werken naast de huisartsen veel verschillende andere zorgverleners. Denk bijvoorbeeld aan een apotheek, verloskundigen, fysiotherapeuten, tandartsen en maatschappelijk werkers. In de kleinere centra is het aantal zorgverleners beperkter. De zorgverleners werken op allerlei manieren samen. Een voorbeeld hiervan is de zorg voor mensen met een chronische ziekte, zoals COPD of diabetes.

Eén ding hebben alle mensen die in de eerstelijnszorg in Zoetermeer werken gemeen: ze willen boven alles goede zorg leveren aan patiënten. Ze hebben plezier in hun werk, streven altijd naar innovatie en moderne toepassingen om het nog beter te maken, individueel en binnen hun team. Of ze nu bij de EZZ werken, in een huisartsenpraktijk of in een apotheek, ze vinden het allemaal fijn om voor een maatschappelijke onderneming te werken.

Lezen hoe medewerkers hun werk in de eerstelijnszorg in Zoetermeer ervaren? Kijk op de pagina interviews.